Biyografi

Prof. Dr. Sabri KARADOĞAN

ÖZGEÇMİŞ ESER VE ETKİNLİKLER

 

 

Diğer sayfalar

YÖKSİS
FLICKR

GOOGLE SCHOLAR
RESEARCHGATE
ACADEMIA
ORCID

Doğum Tarihi: 1965

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Coğrafya

Ege Üniversitesi

1987

Y. Lisans

 Fiziki Coğrafya

Fırat Üniversitesi

1999

Doktora

 Fiziki Coğrafya

Fırat Üniversitesi

2005

Doc.

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi

2012

Prof.

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi

2019

Yüksek Lisans Tezi ve Tez Danışmanı  :
Kuruluş Yeri Açısından Malatya ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi,  Danışman:Prof.Dr. M. Ali ÖZDEMİR

Doktora Tezi ve  Danışmanı :
Adıyaman Havzasının Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi, Danışman:Prof.Dr. Saadettin TONBUL
 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Ağrı-Eleşkirt,  Malatya-Yeşilyurt

1987-1996

Ar.Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi Fırat  Üniversitesi

1996-2005

Dr.Ar.Gör.  

Fen-Edebiyat Fakültesi Fırat  Üniversitesi

2005-2008

Yrd.Doç.

Ziya Gökalp Eğitim Fak. Dicle Üniversitesi

2008- 2013

Doç.

Ziya Gökalp Eğitim Fak. Dicle Üniversitesi

2013- 2019

Prof.

 Ziya Gökalp Eğitim Fak. Dicle Üniversitesi

2019-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
JEMİRKO (jeolojik mirası koruma derneği)

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

Lisans:

Jeoloji
jeomorfoloji
Jeomorfoloji Uygulamaları
Arazi Uygulamaları
Arazi Kullanımı ve Planlaması
Afetler Coğrafyası
Toprak Coğrafyası
Bitki Coğrafyası
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Hidrografya
Klimatoloji
Uygulamalı Klimatoloji
Coğrafya’da Arş. Yöntemleri
Alan Eğitimi Araştırma Projeleri
Özel Öğretim Yöntemleri
Genel Fiziki Coğrafya
Türkiye Fiziki Coğrafyası
Doğal ve Kültürel Miras
Jeoarkeoloji

J
eomorfolojik Haritalama

Harita Bilgisi Uygulamaları
Coğrafyaya Giriş

 

Lisansüstü:

Coğrafya Eğitiminde CBS
 Fiziki Coğrafya’da Arş. Yöntemleri

 Projelerde Yaptığı Görevler :

Ulusal projeler:

 • PROJE ELEMANI, (S. TONBUL, M.A.ÖZDEMİR, H. GÜNEK, S. KARADOĞAN), ELAZIĞ PROJESİ ( 2000'li Yıllara Hazırlık Çalışması ), projenin Doğal Ortam Sektörü, Elazığ Valiliği, 1998

 • Y ÜRÜTÜCÜ YARDIMCISI, (M.A. ÖZDEMİR, S. KARADOĞAN), Kuruluş Yeri Açısından Malatya ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi, FÜNAF 288 Nolu Proje, 1997

 • Y ÜRÜTÜCÜ YARDIMCISI, (TONBUL, S., KARADOĞAN, S.), Adıyaman Havzasının Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi, FÜbap 865 nolu proje, 2005

 • Y ÜRÜTÜCÜ YARDIMCISI, (A.YILIDIRIM, S.KARADOĞAN), “Dicle Üniversitesi kampus Bilgi Sistemi” DÜBAP, 2008 (06-EF-32 nolu proje).

 • PROJE ELEMANI, (A. ERİM ÖZDOĞAN başkanlığında) Ilısu Baraj Alanı kazı ve Araştırmaları, Sumaki Höyük Kazı Projesi, 2010

 • PROJE ELEMANI, (G.ÖZDEMİR, M.T.KAVAK, S.KARADOĞAN), “Eğil (Diyarbakır) İlçesinde Bağ Alanlarının Uzaktan Algılama Yöntemiyle Tespiti”, DÜBAP

 • PROJE ELEMANI, (Gülriz Kozbe başkanlığında) Ilısu Baraj Alanı kazı ve Araştırmaları,  Kavuşan Höyük Kazısı, 2010

 • Y ÜRÜTÜCÜ, Ilısu Barajı ve HES projesi etki alanında kalan kültür varlıklarının belgelenmesi ve kurtarılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar kapsamında “Diyarbakır-Batman illeri arasında yer alan Dicle Vadisi ve Yakın çevresinin Jeomorfolojisi”, 2011

 • PROJE ELEMANI, (A. ERİM ÖZDOĞAN başkanlığında) Ilısu Baraj Alanı kazı ve Araştırmaları, Sumaki Höyük Kazı Projesi, 2013

 • YÜRÜTÜCÜ, (Prof.Dr. Gülriz Kozbe ile birlikte) Ilısu Barajı ve HES projesi etki alanında kalan kültür varlıklarının belgelenmesi ve kurtarılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar kapsamında “Raman-Gercüş ve Kıra-Raman-Kendalan Antiklinalleri Arasında Dicle Nehri ve Garzan Vadisi Çevresinin Jeomorfolojisi", 2014

 • YÜRÜTÜCÜ, (Prof.Dr. Catherine Kuzucuoğlu ile birlikte) Diyarbakır civarında Dicle  Nehri Vadisinin Kuvaterner Jeomorfolojisi,  BAP, 2015

 •  PROJE ELEMANI (Yrd. Doç.Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında) Zerzevan Kalesi Kazısı, 2016

 • PROJE ELEMANI, (Gülriz Kozbe başkanlığında) Dede Harabeleri (Gaziantep-Oğuzeli) kazı ve Araştırmaları,  Kavuşan Höyük Kazısı, 2017

 • ARAŞTIRMACI (Yrd. Doç.Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında, Kültür Bakanlığı projesi) Zerzevan Kalesi Kazısı, 2017

 • ARAŞTIRMACI (Yrd. Doç.Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında, Kültür Bakanlığı projesi) Zerzevan Kalesi Kazısı, 2018

 • ARAŞTIRMACI (Yrd. Doç.Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında, Kültür Bakanlığı projesi) Ambar Kazısı, 2018

Uluslararası Projeler:

 • ARAŞTIRMACI (Prof..Dr.  Catherine Kuzucuoğlu  başkanlığında) "ANAGRAM" ("Holocene Rapid Climatic Changes and socio-cultural dynamics from Neolithic to Bronze Age in the Eastern Mediterranean: an Anatolian Transect"),  ENVIMED (Environments in the Mediterranean), a Regional Programme of the Ministry of Foreign Affairs and MISTRAL Project of the CNRS

 • ARAŞTIRMACI (Prof..Dr.  Catherine Kuzucuoğlu  başkanlığında) "GéObs" ("Geography of obsidians in Eastern Anatolia : sources, caracterization, and diffusion during Prehistory"), ANR (National Agency for Scientific Research), Project no ANR-13-BSHS-003 (2013-2018), Laboratory of Physical Geography (LGP), UMR 8591, CNRS-Paris 1 Panthéon-Sorbonne Univ., Meudon, France

 • ARAŞTIRMACI (Prof..Dr.  Catherine Kuzucuoğlu  başkanlığında) Recent Evolution River-Related Landforms In The Tigris Valley In The Diyarbakir Area: Structural Constraints, Climate Changes, Environmental Dynamics, Human Impacts ArcheoMed/PaleoMex project of the INSU-INEE (CNRS) (resp. C. Kuzucuoğlu& L. Lespez)

 • ARAŞTIRMACI (Prof..Dr.  Catherine Kuzucuoğlu  başkanlığında) Labex "DynamiTe" (Laboratory of Excellency for the Study of Dynamics of Territories and Space),Working Group "Environmental changes and societies in the past", Laboratory of Physical Geography (LGP), UMR 8591, CNRS-Paris 1 Panthéon-Sorbonne Univ., Meudon, France

 • ARAŞTIRMACI (Dr.Martine ASSENAT  başkanlığında) AMIDA Project Montpellier University, France/MMSH (resp: M. Assenat).

 

ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Uluslararası Bildiriler


Kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

Ulusal Bildiriler

Diğer yayınlar :

Diğer Seminer/Koferans/Panel, Etkinlik, Katılım ve Görevler

·         "Türkiye'de Makro Yer şekillerinin Arazi Kullanımı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi" (Seminer) Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

·         “Türkiye’de Tarihi Yerleşmeler ile Doğal Ortam Arasındaki İlişkiler” (Seminer) Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

·         Tübitak-Mam, Yer Ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Uzaktan Algılama/Coğrafi Bilgi Sistemi Seminerleri, Mart 2003

·         Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Uzaktan Algılama/Coğrafi Bilgi Sistemi seminerleri

·         Romanian-Turkish Geographical Academic Seminar, June 05-14 2009, Bucharest, Sibiu, Cluj-Napoca, Sighisoara

·         Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı II. TÜBİTAK Projesi, 2004

·         Kemaliye (Erzincan) ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, 2005

·         Kızılcahamam’da Uygulamalı Jeolojik Miras, Jeopark ve Jeoturizm Eğitimi, TUBITAK

·         “Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel ve Doğal Miras Alanı” Danışma Kurulu Üyeliği

·         UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Jeopark Alanları Ulusal Listesine Öneri Sunma Çalıştayı, 2 Ekim 2015, Ankara

·         Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Fiziki Coğrafya laboratuarı (CNRS-LGP) çalışmaları, 29 Ekim- 15 Kasım 2015

ENGLISH