Paris Doğa Tarihi Müzesi (Muséum national d'histoire naturelle -MNHN)

Doğa (tabiat) Tarihi Müzeleri her yaştan insana, çocuktan yaşlıya, taşlar, mineraller, fosiller, hayvanlar, bitkiler, güneş sistemi, çevre, yaşam ortamları gibi farklı konularda doğanın çeşitliliğini göstermeyi amaçladığı için, eğitim konusunda önemli rol üstlenmektedir.

Doğa (tabiat) Tarihi Müzeleri ülkesinde, yakın ve uzak çevredeki, hatta dünyanın her yerindeki bitki ve hayvan fosilleri, kayaçları, jeolojik oluşumları uluslararası standarda göre koruyan; bunlar üzerinde bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için onları yerli ve yabancı bilim adamları ile amatör doğa bilimcilerin yararlanmasına sunan; özellikle bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi ve ekonomik kullanım amacıyla, uygulamaya yönelik araştırmalar yapan; kendi botanik bahçesinde ülkesindeki ve dünyanın diğer ülkelerindeki ilginç bitkileri canlı olarak da sergileyebilen; halka dönük sergiler, konferanslar düzenleyerek onları doğa ve doğanın dolayısıyla da çevrenin korunması konusunda eğiten bilimsel araştırma kuruluşlarıdır

Birçok ülke jeolojik miras envanterlerini çıkarmış, çok sayıda doğa tarihi müzesi ve milli park oluşturarak, bunların arasında bilgi alışverişini sağlayan teknik ağlar geliştirmişlerdir. Böylece hem bilimsel sonuçlar elde edilmiş hem insanların yerbilimi tanıması, yaşadıkları dünyanın geçirdiği süreçlere ilişkin bilgi edinmesi hem de koruma bilincinin oluşturulması sağlanmış, uluslarının kültürel gelişmişliği artmıştır.

Avrupa’da Doğa Tarihi Müzeleri’nin geçmişi 350 yıl önceye uzanmaktadır. Her büyük kentte bir, belki birden çok Doğa Tarihi Müzesi bulunmakta ve bulundukları bölgenin turistik kitapçık ve haritalarında ziyaret edilmesi gereken yerler olarak gösterilmektedir. Örneğin, Fransa’da 57, İspanya’da 42 büyük ölçekli doğa tarihi müzesi vardır. Bu sayı yerel yönetimlerin ve üniversitelerin daha küçük ölçekli müzeleri de hesaba katıldığında yüzleri bulmaktadır

Eğitimde iyi bir örnek olması açısından incelemelerde bulunduğumuz Paris Doğa Tarihi Müzesi (Muséum national d'histoire naturelle -MNHN)’ni yakından tanımakta yarar var

Paris Doğa Tarihi Müzesi 1793 yılında kurulmuştur. Geçmişi Kral XIII. Louis’e kadar uzanır (1635).Müze, hem araştırma (temel ve uygulamalı) hem de bilgilerin halka yayılması gibi iki misyona sahiptir. 
Sınıflandırma ve Evrim, Düzenleme, Gelişme ve Moleküler Diversity, Aquatik Çevreler ve Populasyonlar, Ekoloji ve Biyodiversity, Dünya Tarihi, İnsan, Doğa ve Toplum, Tarih öncesi Zamanlar gibi araştırma departmanlarından oluşan müzede Jardin des Plantes Galerisi, Zooloji ve Botanik parkları, İnsan Müzesi (Musée de l'Homme) gibi difüzyon departmanları mevcut.
Jardin des Plantes Galerisi 3 galeriden oluşur: Mineraloji ve Jeoloji Galerisi, Paleontoloji ve Karşılaştırmalı Anatomi Galerisi, büyük ve ünlü Evrim Galerisi (Grande Galerie de l'évolution).
Sergilenen canlılar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, önceden randevu almanız gerekiyor. Randevunuz doğrultusunda rehber uzmanlar yönlendiriliyor ve ziyaretçilerin detaylı bilgilere ulaşması sağlanıyor.
Zooloji ekoloji mineraloji paleontoloji, 1600 lerde medikal botanik bahçesi olarak kurulmuş ve gün yıllar geçtikçe gelişmiş, geliştirilmiş ve bugünkü işlevsel boyutlarına ulaşmış.
Paleocoğrafya açısından az bilinen bir bölüm Prehistorik arkeoloji de  mevcut (insanlık tarihi boyunca insan-doğal çevre ilişkilerini inceleyen laboratuar ve müze)
Paristeki tabiat tarihi müzesi bir müze olmanın ötesinde birçok işlevi ve fonksiyonu misyonu üstlenmiştir. Çok iyi planlanmış, açık ve kapalı mekanlarıyla oldukça fonksiyonel dizayn edilmiş müze bir araştırma enstitüsü olmanın yanı sıra her kademeden eğitim kurumu öğrencileri tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmektedir.
Dünyanın birçok yerinden de ziyaretçi potansiyeline sahip olan Paris Doğa tarihi müzesi, en çok üniversite gruplarının ilgisini çekiyor. Japonya, Amerika, Avustralya gibi ülkelerden büyük katılımlar gerçekleşiyor. Fransa, eğitime destek olması açısından tüm yaş grubundan öğrencilere turlar düzenleyerek, müzeyi ziyaret etmelerini sağlıyor.
Müzenin uzun yıllar yöneticiliğini yapmış değerli bilim insanı Paleontolog Prof. Dr. Şevket ŞEN Prof.Dr. Catherine KUZUCUOĞLU ile birlikte bize müzenin bölümlerini gezdirirken önemli bilgiler veriyor.