Google Map üzerinde Suriçi (Suriçi Tarihi Yapıları Bilgi Sistemi Ve Amida Projesinden- İSabri Karadoğan)
Openstreet Üzerinde Suriçi (Suriçi Tarihi Yapıları Bilgi Sistemi Ve Amida Projesinden- İSabri Karadoğan)
Leaflet Map üzerinde Suriçi (Suriçi Tarihi Yapıları Bilgi Sistemi Ve Amida Projesinden- İSabri Karadoğan)
Uydu Görüntüsü üzerinde Suriçi (Suriçi Tarihi Yapıları Bilgi Sistemi Ve Amida Projesinden- İSabri Karadoğan)
Dicle Üniversitesi Kampüs Arazi Kullanımı Haritası (Dicle Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi Projesinden-DÜBAP, 06-EF-32-2008)
Dicle Üniversitesi Kampüs Alan ve Birimler Haritası (Dicle Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi Projesinden-DÜBAP, 06-EF-32-2008)
Diyarbakır kenti civarında Dicle nehri vadisi ve çevresinin jeomorfoloji haritası
(Prof.Dr. Catherine Kuzucuoğlu ile birlikte "Diyarbakır civarında Dicle  Nehri Vadisinin Kuvaterner Jeomorfolojisi" projesinden,  BAP, 2015)
Fırat Üversitesi Kampüs Haritası--2003- (İSabri Karadoğan)
Elazığ Kentsel Arazi Kullanımı-2003- (İSabri Karadoğan)
Silvan Kent Planı ve Tarihi Yapılar Haritası-2008-(İSabri Karadoğan)
Eğil İlçesi Arazi Kulanım haritası-2013-(İSabri Karadoğan)
Diyarbakır Havzasındaki Arkeolojik Sitler ve Dönemleri
(Kaynak: KARADOĞAN, S., KOZBE, G., 2013, Yukarı Dicle Havzasının (Batman-Bismil Arası) Jeomorfolojik Özellikleri ve Bölge Arkeolojisi İçindeki Yeri, İlhan Kayan Anı Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir)
Zerzevan Kalesi Görünürlük Analizi
Karadoğan, S., Coşkun, A., 2016, Çevresel Koşulları ve Konumu Açısından Zerzevan Kalesi (Diyarbakır), Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016, Diyarbakır
1982 Anayasası Halkoylaması
(Kaynak: KARADOĞAN, S. , YEŞİLORMAN, M. , 2008, Seçim Coğrafyası Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisinin Kullanımı, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:176)
Yerkabuğunu Oluşturan Levhalar (İSabri Karadoğan)
Doğu ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bir kesiminde aletsel dönemde meydana gelen depremlerden üretilmiş sıcak bölgeler (hotspots) haritası
(kaynak:YILDIRIM, A., KARADOĞAN, S., 2010, Güneydoğu Anadolu’nun Jeo-Tektoniği ve Depremselliği, 100 pp., İstanbul, Çantay Yayınevi)
Windy (Rüzgar ve hava tahmini haritası)
Anlık ve geçmişe dönük meteorolojik-klimatolojik uydu verileri -NASA Global Imagery Browse Services (GIBS)

 

Batman-Hasankeyf-Gercüş  çevresinin jeomorfoloji haritası
KARADOĞAN, S., KOZBE, G., 2017, Dicle Nehri Vadisi Çevresinde (Batman Güneyi) Jeomorfolojik Tespitler ve Kültürel Yerbilimi Açısından Önemi, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu,  12-14 Ekim 2017, Elazığ.

 

Türkiye'nin jeomorfoloji Haritası (Kaynak: Oğuz Erol, CBS:Telat KOÇ, Sabri KARADOĞAN)