- Google Map üzerinde Suriçi
- Openstreet Üzerinde Suriçi
- Leaflet Map üzerinde Suriçi
- Uydu Görüntüsü üzerinde Suriçi
- Dicle Üniversitesi Kampüs Arazi Kullanımı Haritası

- Dicle Üniversitesi Kampüs Alan ve Birimler Haritası
- Diyarbakır kenti civarında Dicle nehri vadisi ve çevresinin jeomorfoloji haritası
- Fırat Üniversitesi Kampüs Haritası-2003
- Elazığ Kentsel Arazi Kullanımı Haritası-2003
- Silvan kent Planı ve Tarihi Yapılar Haritası-2008
- Eğil İlçesi Arazi Kullanım Haritası-2013
- Diyarbakır Havzasındaki Arkeolojik Sitler ve Dönemleri
- Zerzevan Kalesi Görünürlük Analizi
- 1982 Anayasası Halkoylaması
- Yerkabuğunu oluşturan levhalar
- Aletsel dönemde meydana gelen depremlerle Güneydoğu Anadolunun "Sıcak Bölgeler" Haritası
- Windy (Rüzgar haritası ve hava tahmini)
- NASA Global Imagery Browse Services
- Türkiye Jeomorfoloji Haritası (Oğuz Erol)

-Diyarbakır Havzası
-Diyarbakır Suriçi'nin parselasyon yapısı ve önemli yerler haritası
-Diyarbakır Suriçi'nin kuruluş yeri rölyefi,parselasyon yapısı ve önemli yerler haritası
- Diyarbakır Suriçi'nin kuruluş yeri yükselti kademeleri, önemli yerler ve yakın çevre planı
-Diyarbakır Suriçi kent planı (Lokasyonel)
-Diyarbakır Suriçi ve Yakın çevresinin Hipsoğrafik lokasyonel planı
-Diyarbakır Suriçi Yol Ağları Planı Hipsoğrafik lokasyonel
-Diyarbakır Suriçi'ndeki tescilli inanç yapılarının isimlerine göre lokasyonel dağılışları ve türleri
-inanç-Diyarbakır Suriçi'ndeki tescilli inanç yapılarının kent planı üzerindeki dağılışları ve türleri
-Diyarbakır Suriçi'nda mahallelerin işyeri ve konut sayısı oranı haritası
-Diyarbakır Suriçi mahalleler haritası
-Diyarbakır Suriçi mahalleler nüfus yoğunluğu ve işyeri nüfusu büyüklüğü haritası
-Tarihi yapıların parsel yapısı üzerinde dağılışı
-Tarihi yapıların mahallelere dağılışı
-Diyarbakır Suriçi'ndeki tarihi yapıların isimlerine, türlerine ve mahallelere göre dağılışları
-Diyarbakır Suriçi'ndeki tarihi yapıların sokak ağı üzerinde lokasyonel dağılışları, türleri ve dağılışı
-Diyarbakır Suriçi'ndeki tarihi yapıların tescil numaralarına göre lokasyonel dağılışları ve türleri
-Diyarbakır Suriçi'nin adres bilgisi ve önemli yerler haritası
- Diyarbakır çevresinin çeşitli açılardan 3 boyutlu arazi görünümleri
- Diyarbakır çevresi ve Dicle vadisinin güneyden3 boyutlu arazi görünümü
- Diyarbakır çevresi ve Dicle vadisinin güneyden3 boyutlu arazi görünümü (izohiosli)
- Diyarbakır Suriçi'ndeki tarihi yapıların uydu görüntüsü üzerinde lokasyonel dağılışları ve türlerini gösteren 3 boyutlu arazi modeli
- Diyarbakır Suriçi'ndeki su yapılarının isimleri ve dağılışları
- Tarihi yapıların hava fotoğrafı üzerindeki dağılışları
- Tarihi yapıların ve mahallelerin hava fotoğrafı üzerindeki dağılışları
- Tarihi yapıların ve mahallelerin hava fotoğrafı üzerindeki lokasyonel dağılışları
 

- Silvan-1
- Silvan-2
- Silvan-3
- Silvan-4
- Silvan-5
- Silvan-6
- Silvan-7
- Silvan-8
- Silvan-9
- Silvan-10
- Silvan-11
- Silvan-12
- Silvan-13
- Silvan-14
- Silvan-15
- Silvan-16
- Silvan-1
7
- Silvan-18
 
- Elazığ-1
- Elazığ-2
- Elazığ-3
- Elazığ-4
- Elazığ-5
- Elazığ-6
- Elazığ-7
- Elazığ-8
- Elazığ-9
- Elazığ-10
- Elazığ-11
- Malatya-1
- Malatya-2
- Malatya-3
- Malatya-4
- Malatya-5
- Malatya-6
- Adıyaman-1
- Adıyaman-2
- Adıyaman-3
- Adıyaman-4
- Adıyaman-5
- Adıyaman-6
- Diyarbakır Havzası
- Elazığ
- Fırat Üniversitesi
- Malatya
- Siirt
- Türkiye-1
- Türkiye-2
- Türkiye-3
 
- Birkleyn-1
- Birkleyn-2
- Elazığ-Harput-1
- Elazığ-Harput-2
- Hazro-1
- Hazro-2
- Malatya-1
- Malatya-2
- Malatya-3
- Malatya-Yıkıkhan T.
- Zerzevan çevresi
 
- Adıyaman-1
- Adıyaman-2
- Adıyaman-3
- Bingöl1
- Bitlis-Van
- Kavuşan Höyük
- Kemaliye-1
- Kemaliye-2
- Nemrut Dağı